služby

vypracovanie architektonických a urbanistických štúdií
projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačných projektov
projekt interiéru
tvorba vizualizácií
projekt skutočného vyhotovenia diela
grafické práce
tvorba grafických návrhov, návrhy vizitiek, tlačovín, prospektov
korporátne a produktové identity, logá a dizajn manuály
webdesign

dna chcem-projekt faq

2011 created by bizxarch and m@rtin
creative commons attribution-non commercial licence