TRENČÍN 2014

Urbanisticko – architektonická súťaž
2014
Autori: Ľubomír Bízik, Peter Nagy
Nikola Miklovíčová, David Chaľ
Krajinná architektúra: Miroslava Blanárová
Vizualizácie: Ondrej Potančok
Grafika plagátov: Creative Bubbles

Hlavnou ideou konceptu bolo vytvorenie perspektívneho mesta pre ľudí, s pristupujúcou pokorou k existujúcemu historickému a prírodnému prostrediu mesta Trenčín. Vytvárame preto priehľady, prepojenia, priestor pre fyzickú i duševnú realizáciu. Naším návrhom vytvárame nový príbeh pre mesto, nový príbeh pre ľudí…

dna chcem-projekt faq

2011 created by bizxarch and m@rtin
creative commons attribution-non commercial licence